Kenapa Memilih Teknikal?

Centre of Technical Excellence (CENTEXS) adalah suatu pendekatan kerjasama diantara sektor industri yang melalui antara awam-swasta “public-private partnership” (PPP). Menerusi PPP, industri yang berkenaan hendaklah menubuhkan perkongsian pintar dengan industri terutamanya secara langsung atau “on- the-job traning” (OJT).

Program yang ditawarkan termasuklah sesi pembelajaran antara 2 hingga 3 bulan di pusat latihan di mana pelatih akan mempelajari mengenai pengetahuan asas dalam bidang yang dipilih dan sesi kepakaran teknikal 3 hingga 4 bulan bagi mendedahkan kepada pelatih dengan realiti persekitaran pekerjaan yang sebenar.

Penubuhan pusat ini adalah bagi membantu:

  • Untuk memenuhi permintaan daripada industri yang menunjukkan permintaan iaitu empat kali lebih tinggi daripada graduan semasa.
  • Permintaan pekerja mahir dari majikan berbanding dengan pekerja mahir yang terlatih dijangka dapat bertahan sehingga tahun 2020.
  • Bagi menyediakan penyelesaian teknikal kepada industri dan ini hanya boleh dilakukan menerusi program perantis di Centre of Technical Excellence (CENTEXS).