Kenali CENTEXS

Visi

Berusaha ke arah mencapai "Premium Careers through Technical Training"

Misi

  • Memcungkil bakat dan minat dalam bidang teknikal sebagai kerjaya premium.
  • Menawarkan kemahiran peningkatan teknikal industri yang berkaitan dan diiktiraf di peringkat antarabangsa.
  • Melahirkan bakal juruteknologi yang celik teknologi dan mempunyai pemikiran yang inovatif di masa hadapan.

Kenali CENTEXS