Recognition of Prior Learning (RPL)

Program RPL

Apakah itu RPL? Ia adalah “Recognition of Prior Learning” (RPL) merupakan suatu kombinasi tradisional dan penilaian berasaskan kompetensi untuk praktikal dan industri relevan. Pemilihan bagi kaedah penilaian adalah berdasarkan kepada keperluan kemahiran atau piawai.

CENTEXS merupakan institute dalam pelaksanaan industri kepada RPL dibawah “Single Progression System” (SPS). Matlamat keseluruhan SPS adalah meningkatkan kemahiran kompetensi tenaga kerja Sarawak ke arah tenaga kerja teknikal yang mahir.

Tambahan pula, nilai RPL akan membangunkan perkembangan kemahiran dan memberi laluan untuk pembangunan kemahiran.

Peranan CENTEXS

Walaupun fokus utama RPL adalah untuk pengiktirafan, ia adalah satu elemen penting menggabungkan beberapa pendekatan pembelajaran untuk menutup jurang kemahiran yang tertentu. Kebanyakan program akan dijalankan di tempat kerja dibawah pengawas yang kompeten atau penyelia. Pemohon akan dibekalkan dengan kombinasi ilmu pengetahuan dan latihan praktikal untuk menyokong perolehan yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kemahiran. Untuk maklumat yang lebih lanjut, pemohon yang berminat boleh menghubungi dan mendaftar melalui unit RPL.

Online Application

Interested industry can start applying now by sending your information to CENTEXS. There are two available fields which is Mechanical and Cellular Telecommunications.

A. Preferred Field


B. Company Information