Kenali CENTEXS

Nota Daripada Ketua Pegawai Eksekutif

Bismillahirahmannirahim.
Assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh

ceo

CENTEXS ditubuhkan pada Oktober 2014 untuk menyahut seruan  Yang di- Pertua Negeri Sarawak Yang Amat Berbahagia Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Ketua Menteri Sarawak YAB Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Hj Adenan Hj Satem untuk melatih rakyat di Sarawak dalam jurusan teknikal dalam memenuhi keperluan segera sebagai negeri berstatus industri. Mengambil petunjuk daripada Revolusi Perindustrian Besar Besaran atau "La Revolution Industrielle" yang digunakan untuk perubahan teknologi dalam 1800-an, Sarawak telah melancarkan gelombang pertama perindustrian dengan pembinaan pelbagai billion dolar kemudahan gas dan minyak dalam 80-an di Bintulu seperti MLNG, LNG Dua, LNG Tiga, SMDS, ABF, Bintulu port n pelbagai industri lain.

Gelombang kedua pengindustrian telah secara elegannya bertepatan dengan alaf baru yang menyaksikan pembinaan empangan hidroelektrik untuk menggerakkan SCORE (Sarawak Corridor of Renewable Energy) industri. SCORE terdiri daripada pelbagai bilion dolar industri logam yang melibatkan tenaga yang intensif untuk peleburan polysilicone dan logam silicone, aluminium, aloi ferro dan banyak lagi. Dari dua abad pengajaran daripada revolusi perindustrian di Eropah dan Amerika Utara, Sarawak telah mendorong dirinya untuk mencapai status Negara maju tidak lama lagi melalui pengukuhan KDNK sekali gus meningkatkan pendapatan rakyatnya.

Dengan perkembangan perindustrian yang pesat ini maka industri-industri berkenaan sudah pastinya amat memerlukan beribu-ribu tenaga kerja yang cekap secara teknikal bukan sahaja semasa peringkat pembinaan tetapi juga untuk operasi dan seterusnya untuk pengembangan. Oleh yang demikian CENTEXS telah diperbadankan untuk bangkit kepada cabaran ini dalam melatih dan membimbing kerjaya generasi muda kita untuk memenuhi keperluan teknikal dan profesional oleh industri industri yang serba canggih ini.

Dari perundingan dengan agensi-agensi Kerajaan dan peserta industri utama, CENTEXS telah mengenal pasti bidang bidang utama perdagangan(trade) sebagai pelan permulaan. CENTEXS pada permulaannya akan memberi tumpuan kepada perdagangan Minyak dan Gas, Pembinaan, Pembuatan dan Mekatronik. Modul latihan CENTEXS juga bersedia untuk memenuhi standard emas industri sejajar dengan piawaian tempatan dan antarabangsa untuk latihan teknikal itu memberikan jaminan pelatih kerjaya premium apabila selesai kejayaan program mereka.

Tenaga kerja teknikal yang sedia ada di Sarawak yang berkhidmat dalam pelbagai industri walaubagaimanapun, tidak akan ketinggalan dengan pengenalan CENTEXS RPL atau Pengiktirafan Pensijilan Pembelajaran Terdahulu tidak lama lagi yang akan diperkenalkan di Sarawak. Sebuah rangkaian bengkel dan penilaian kerja telah dijalankan untuk kakitangan teknikal dahaga untuk mendapatkan sijil yang diiktiraf. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan bukan sahaja pendapatan tenaga kerja tetapi juga dalam memberikan mereka peluang pilihan kerja lain. Secara kolektifnya, usaha ini akhirnya akan membawa kepada peningkatan mantap KDNK per kapita Sarawak. Pada CENTEXS, kita membina tenaga kerja teknikal Sarawak untuk keperluan esok, hari ini!

Terima kasih

Menetapkan Piawaian Emas untuk Latihan Teknikal.
Fikirkan KECEMERLANGAN! Fikirkan CENTEXS!

Hj Syeed Mohd Hussien
Ketua Pegawai Eksekutif


Kenali CENTEXS