Kenali CENTEXS

Sejarah Pembangunan Centre of Technical Excellence (CENTEXS)

Centre of Technical Excellence (CTE) mempunyai banyak sejarah tersendiri sejak tahun 1970-an lagi. Ia ditubuhkan pada tahun 1973 dan dikenali sebagai Pusat Latihan Pembanguna Belia (PLPB) di bawah pentadbiran Yayasan Sarawak. Selepas itu, PLPB telah diambil alih oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan negeri Sarawak.

history
history

Dari bulan november 1986 hingga Ogos 2011, Centre Of Technical Excellence (CENTEXS) telah melalui peralihan di beberapa buah jabatan kerajaan sebelum ia secara rasminya menjadi sebagai salah satu unit di Jabatan Ketua Menteri Sarawak.

history
history

Kenali CENTEXS