Permohonan Dalam Talian

A. Program/Kursus Pilihan


B. Maklumat Peribadi

 
 
 
Lelaki Perempuan
   

C. Kelayakan Akademik/Aktiviti Kurikulum Tambahan

SPM ATAU TAHAP 'O' ATAU SETARAF
Nama Sekolah Tahun Tamat Bil. Subjek Gred Akhir

STPM ATAU MATRIKULASI ATAU TAHAP 'A' ATAU SETARAF
Nama Sekolah Tahun Tamat Bil. Subjek Gred Akhir

LAIN-LAIN KELAYAKAN ATAU ANUGERAH YANG DITERIMA
Kelayakan atau Anugerah Yang Diterima Dianugerahkan oleh Tarikh Dianugerahkan


D. Maklumat Keluarga & Pendapatan

Sila berikan butir-butir berkenaan

NAMA & BUTIRAN PENJAGA
Nama Penuh No.Telefon Umur Pekerjaan Hubungan Pendapatan Bersih Bulanan

NAMA & BUTIRAN ADIK-BERADIK
Nama Penuh Umur Pekerjaan Nama Sekolah/ Kolej/ Universiti Nama Biasiswa Pendapatan Bulanan

Adakah anda mempunyai saudara yang bekerja di Yayasan Sarawak? Jika Ya, sila kemukakan butiran:
Ya Tidak


E. Bantuan Kewangan

Ketika ini, adakah anda menerima sebarang bantuan kewangan daripada mana-mana institusi / yayasan / kerajaan, dan lain-lain? Jika Ya, sila kemukakan butiran:
Ya Tidak
Adakah anda memohon mana-mana Biasiswa / Geran lain / Pinjaman Pendidikan? Jika Ya, sila kemukakan butiran:
Ya Tidak

F. Esei

Sila hantar esei yang ditulis dalam Bahasa Melayu sekurang-kurangnya 300 patah perkataan dalam bidang yang dipilih dan aspirasi anda dalam membangunkan kemahiran teknikal yang anda pilih.
perkataan yang tinggal


G. Rujukan

Sila berikan nama, alamat, nombor telefon, dan emel daripada dua orang sokongan yang tidak berkaitan dengan anda untuk kami hubungi sebagai pihak sokongan. Sila pastikan anda telah mendapat kebenaran dari pihak sokongan sebelum mendedahkan maklumat peribadi mereka kepada pihak kami.

Nama Penuh Alamat Surat-Menyurat No. Telefon Emel


H. Muatnaik Gambar

 
   
Terma & Syarat
Data peribadi yang dikumpulkan dalam borang ini akan digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan PERMOHONAN anda ATAU permohonan Biasiswa. Tujuan ini digunakan tanpa had, untuk menilai dalam pemilihan kelayakan dalam program biasiswa, untuk menjalankan rujukan dan semakan latar belakang, dan untuk pengesahan maklumat. Kami tidak akan mendedahkan data peribadi anda kepada pihak lain, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, kecuali ia diperlukan untuk tujuan tersebut. Kegagalan untuk memberi maklumat yang diminta boleh mempengaruhi keputusan permohonan anda. Dengan menandatangani di bahagian bawah borang ini, anda bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan. Adalah menjadi dasar kami untuk mengekalkan data peribadi pemohon yang tidak berjaya.

Saya telah membaca dan memahami Terma & Syarat

Arahan

Setiap pemohon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja.

Semua maklumat yang dikehendaki dalam borang MESTI diisi dengan betul dan jelas dan tidak boleh dibiarkan kosong. Sila tulis "Tidak Berkenaan" atau "'NA" untuk kawasan-kawasan yang tidak berkenaan.