Kenali CENTEXS

Pengenalan kepada Centre of Technical Excellence (CENTEXS)

Sebelum ini Centre of Technical Excellence (CTE) dikenali sebagai "Pusat Latihan Pembangunan Belia". Namun, PLPB telah mengalami tranformasi dan penjenamaan semula Transformasi ini merupakan satu inisiatif daripada Kerajaan Sarawak. Yayasan Sarawak telah diberi kepercayaan untuk mengendalikan projek penjenamaan semula ini. Di Yayasan Sarawak, kami yakin menerusi pendekatankan ekosistem holistik dapat menyumbang kepada peningkatan perdagangan teknikal membina semula kemahiran belia (re-skilling) dan meningkatkan kemahiran (up-skilling) tenaga kerja semasa.

history
history

Ini menunjukkan sokongan Yayasan Sarawak dalam memenuhi keperluan tenaga kerja Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) dalam menerajui Sarawak sebagai salah sebuah negeri perindustrian menjelang tahun 2030. Rakan kongsi Industri CENTEXS memenuhi keperluan SCORE dan dikenali sebagai pendorong utama dalam menyediakan pengetahuan kemahiran teknikal menerusi latihan industri. Pada masa hadapan CENTEXS berhasrat untuk menjadi "kilang pembelajaran" bagi menyediakan penyelesaian sebenar kepada pihak industri.

Kenali CENTEXS